carrer pedret, 28-30 - 17007 girona 
telèfon: 972 21 17 07 - 638 835 051

info@rustik-restaurant.com
RustikGirona
Disseny: www.juglansdisseny.com
carrer pedret, 28-30 - 17007 girona - telèfon: 972 21 17 07 - 638 835 051 - info@rustik-restaurant.com
MENÚ
Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini rustik-restaurant.com pertanyen a Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL, amb domicili a Plaça de les Nacions, 9 de Bescanó (17162), tel. 972 21 17 07 . El CIF de Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL és B55020770. Registre Mercantil de Girona T2706, F11, S8, H GI 47646, I/A 1 (14.11.08)

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL o de terceres persones amb qui Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a rustik-restaurant.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL.

PROTECCIÓ DE DADES
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Cafeteria Les Voltes Bescanó, SL amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

Avís legal
Avís legal